Alteredu
The revolution isn’t just digital, it’s human
The revolution isn’t just digital, it’s human

AlterEdu gelooft in de human-centered onderneming van de toekomst.
Door middel van onze cognitieve analyse, helpen we ondernemingen hun knowledge flows te verbeteren en in te zetten op een future-proof beleid.

Onze missie

Bij AlterEdu streven we ernaar om ondernemingen en hun mensen future-proof te maken voor de huidige en toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Mensen opleiden, bijscholen of plaatsen was tot op heden vaak een trial and error-verhaal, waarbij de onderneming zich moest baseren op een CV, een persoonlijk gesprek en eventueel een IQ-test of analytische vaardigheden-assessment. Deze elementen bieden helaas niet voldoende inzicht op eventuele slaagkansen.

Door het spectrum van intelligentie open te trekken en bekend te maken aan ondernemingen, kunnen kaderleden, HR- en L&D-verantwoordelijken actief inzetten op het verborgen potentieel van generaties aan medewerkers, hun human capital versterken en meekrijgen in verandering.

Daarnaast geven we de mogelijkheid aan rekruteringsbureaus, outplacementkantoren en loopbaancentra om mensen op een snellere, gerichtere en correctere manier te plaatsen en te begeleiden; zelfs in extreme gevallen van heroriëntering of reskilling.

Met AlterEdu brengen wij de boodschap, zowel naar ondernemingen toe, als naar medewerkers zelf, dat de revolutie niet enkel digitaal is, maar dat het grote potentieel verborgen zit in de drijvende kracht van elke onderneming: de mensen.

Onze visie

AlterEdu biedt ondernemingen pragmatische oplossingen in het kader van huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt. De digitalisering en automatisering brengen veel verandering op til, met name jobs die essentieel veranderen of verdwijnen, knelpuntberoepen waarvoor steeds minder mensen te vinden zijn, zelfs nieuwe jobs waarvoor er nog geen studierichtingen of opleidingen bestaan.

De centrale tool die we hiervoor inzetten, is een door ons ontwikkelde en wetenschappelijk onderbouwde cognitieve analyse die denkpatronen onder de vorm van informatieverwerkingsmechanismen in kaart brengt. De combinatie met een analyse van opleidingen, functies of knelpuntvacatures biedt ons de mogelijkheid om de meest succesvolle aanpak te definiëren voor het upskillen of reskillen van werknemers, het plaatsen van kandidaten en het inperken van financiële of tijdsgebonden risico’s die hieraan vasthangen.

Kernwaarden
Vertrouwen

We begrijpen de confidentialiteit van uw gegevens; daarom delen wij uw data niet. AlterEdu staat in voor het verstrekken van inzichten die nodig zijn voor u om te groeien en voor de organisatie om u te helpen groeien. U kan er dus op vertrouwen dat we enkel delen wat nodig is om tot deze inzichten te komen. Bovendien anonimiseren we de resultaten van de analyses bij gebruik voor academische doeleinden of demografische studies.

Constructieve empowerment

We duwen mensen niet in hokjes. Het brein is een plastisch gegeven en is dus tot veel meer in staat dan wat algemeen geweten is. We beseffen wel dat zowel een onderneming als een individu beperkt is in tijd en middelen. Daarom brengen we de bouwstenen in kaart waarop we kunnen voortbouwen om verandering sneller en met zo weinig mogelijk weerstand in te leiden.

Diversiteit

De theorie achter het model heet niet voor niets ‘opening the spectrum of intelligence’. AlterEdu gaat voor het ultieme, inclusieve model qua diversiteit, waar er zelfs ruimte is voor buitenbeentjes. In tegenstelling tot traditionele cognitieve modellen, kijken we niet enkel naar gedrag op de werkvloer of bewuste beslissingsprocessen. We brengen onderliggende, onbewuste mechanismen aan de oppervlakte, die anders vaak niet ontdekt worden.

Wetenschappelijkheid

Na jaren research, literatuuronderzoek en case studies, zijn we tot de ontwikkeling van het AlterEdu-model gekomen. We beseffen dat dergelijk model geen statisch gegeven is. Daarom zetten we in op nauwe samenwerkingen met universiteiten, proffen en specialisten uit de pedagogische wetenschappen, psychologie, linguïstiek en biologie om blijvend onderzoek en verbetering te garanderen.

Blijf op de hoogte van onze lancering

Wil je op de hoogte blijven van de lancering van ons project of wil je meewerken aan ons onderzoek, laat ons dan iets weten via ons contactformulier.

start-it kbc
ugent
microsoft
IAMCP
Branding by
Studio Blomme
studio blomme
Wedesign by
Designed4u Creative Studio
designed4u creative studio